Do začiatku sezóny zostáva ešte:

Zloženie hráčov podľa znamení:

Výber kategórie:

kategória: všetci evidovaní hráči

graf
pasívni hráči, ktorí neodohrali žiadny zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 418
aktívni hráči, ktorí odohrali aspoň jeden zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 95

* do analýzy sú samozrejme zahrnutí iba hráči, ktorí majú na súpiske uvedený dátum narodenia