Zloženie hráčov podľa znamení:

Výber kategórie:

kategória: všetci evidovaní hráči

graf
pasívni hráči, ktorí neodohrali žiadny zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 211
aktívni hráči, ktorí odohrali aspoň jeden zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 470

* do analýzy sú samozrejme zahrnutí iba hráči, ktorí majú na súpiske uvedený dátum narodenia