Do začiatku sezóny zostáva ešte:

Vekové zloženie hráčov:

Výber kategórie:

kategória: všetci evidovaní hráči

graf
pasívni hráči, ktorí neodohrali žiadny zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 418 hráčov, vekový priemer 39 rokov
aktívni hráči, ktorí odohrali aspoň jeden zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 95 hráčov, vekový priemer 38 rokov

* do analýzy sú samozrejme zahrnutí iba hráči, ktorí majú na súpiske uvedený dátum narodenia