UPOZORNENIE: Súťaže KSTZ a ObSTZ sú PRERUŠENÉ! (Covid-19)

Vekové zloženie hráčov:

Výber kategórie:

kategória: všetci evidovaní hráči

graf
pasívni hráči, ktorí neodohrali žiadny zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 192 hráčov, vekový priemer 37 rokov
aktívni hráči, ktorí odohrali aspoň jeden zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 323 hráčov, vekový priemer 41 rokov

* do analýzy sú samozrejme zahrnutí iba hráči, ktorí majú na súpiske uvedený dátum narodenia