Vekové zloženie hráčov:

Výber kategórie:

kategória: všetci evidovaní hráči

graf
pasívni hráči, ktorí neodohrali žiadny zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 180 hráčov, vekový priemer 37 rokov
aktívni hráči, ktorí odohrali aspoň jeden zápas vo zvolenej kategórii .. spolu 501 hráčov, vekový priemer 38 rokov

* do analýzy sú samozrejme zahrnutí iba hráči, ktorí majú na súpiske uvedený dátum narodenia