Oficiálne pravidlá pre zárátavanie skontumovaných zápasov do individuálnych štatistík hráčov v súťažiach riadených KSTZ Trnava:


* zmeny od sezóny 2018/2019

—————   Všeobecne:   —————

—————   Konkrétne príklady (pre 4-členné družstvá):   —————

Hráč H vzdá tretí zápas hráčovi D, hráč H nie je zranený:

Hráč H vzdá tretí zápas hráčovi D, hráč H je zranený:

Hostia prišli v nekompletnej zostave (iba traja):

Hostia vôbec neprišli:

Domáci neprišli:

* tieto pravidlá sú skontrolované a "odobrené" sekretárom KSTZ Trnava

zatvor