Do začiatku sezóny zostáva ešte:

* originál rebríčka na www.sstz.sk