UPOZORNENIE: VŠETKY SÚŤAŽE KSTZ A ObSTZ TRNAVA SÚ PRERUŠENÉ DO ODVOLANIA!

Diskusia:

Do diskusného fóra žiaľ nemôžete prispieť.

Dôvod: Nemáte dostatočnú históriu.
Minimálna história je nastavená na 2 dni a musíte mať v prehliadači umožnené ukladanie cookies. Viac informácií nájdete tu: pravidlá diskusie (bod č.6)


Zoznam príspevkov len jedného prispievateľa (z jedného počítača): 13
str. 1 2

Spôsob zobrazenia príspevkov: CHRONOLOGICKY .. prepnúť na hierarchicky ( posledný príspevok: 25.10.2020 16:41 ):

noexpand Zmena hracej miestnosti Zeleneč
STO ŠK Slávia Zeleneč oznamuje všetkým, že vzhľadom na to, že nemáme k dispozícii telocvičňu, tak domáce zápasy budeme hrávať až do odvolania v Kultúrnom dome Zeleneč, Školská 226.

Ďakujem za pochopenie,
s pozdravom

Bučány Stanislav
predseda STO
Stanislav Bučány ( pridané: 07.10.2020 09:19 )
noexpand usmernenie SSTZ pre tréningy
Zdar páni !
Vzhľadom na Usmernenie SSTZ pre tréningy, je jasné, že asi máloktorý klub by chcel a má chuť v týchto podmienkach trénovať. A tiež by som rád vedel, ktorému klubu, ktoré trénujú v telocvični ZŠ, škola vôbec povolí alebo povolila trénovať.
Narážam týmto aj na oznam sekretára KSTZ, aby sme po preverení u riaditeľov škôl písomne potvrdili sekretárovi, či budú môcť kluby súťaž dohrať alebo nie. Myslím, že riaditelia ZŠ by mali mať na túto vec rovnaké stanovisko.
Ja som sa pýtal v Zelenči, kde je stanovisko k tejto situácii samozrejme zatiaľ odmietavé, minimálne do ukončenia 4. fázy uvoľnovania opatrení (do 3.6.).
Všetci sme z tejto situácie samozrejme znechutení, ale netreba to siliť. Nie sme za to platení.
... Pozerám, že Podmaka už aj raketu predáva. Mário a všetci, nepoddávajme sa skepse, ...vydržme to. A možno ten ďalší ročník začneme v normálnej atmosfére - bez obmedzení.
..... Tréningy ? Súťaž ?.... Mňa skôr trápi, či sa nám to víno nepokazilo!
Stanislav Bučány ( pridané: 21.05.2020 11:50 )
noexpand Návrh na anketu
Zdar,
Všimol som si, že to nejak na tejto stránke nežije – myslím diskusia (už dávno nikto nič nevyparatil, ...už aj Mišík hraje), tak mám návrh na anketu. Nejak mi nesedí to pravidlo, že počas zápasu môžeš používať len jednu raketu, pokiaľ si ju náhodou nepoškodíš – až potom si môžeš zobrať inú. Zdá sa mi to veľmi konzervatívne a zbytočné pravidlo. Neviem čo sa tým pravidlom sleduje, či chce niekoho chrániť, alebo prečo vlastne existuje, keď sú dovolené rôzne druhy driev a je dovolené nalepiť si rôzne druhy poťahov.
V tenise vidíme, že hráči menia raketu kedy chcú. Nevyznám sa v tenise, ale aj tam existujú rôzne typy rakiet, a nikto nekontroluje, či ju hráč vymení za rovnakú, alebo pomalšiu, či rýchlejší typ . Prečo aj tam nemajú takéto pravidlo?
Prečo by sme nemohli hrať s rôznymi raketami, veď aj o tom môže byť stolný tenis, že mi to nejde s jednou raketou, tak ju vymením (za rýchlejšiu, za pomalšiu), trebárs aj za nejaký ten sajrajt (anti, sendvič, trávu).
Priznajme sa , kto z nás necháva raketu po sete na stole (a mal by), aby nemal možnosť si ju vymeniť. Väčšinou hráme softami, málokto si kontrolujeme typ softového poťahu a keby som si zobral v prestávke medzi setmi inú – tiež softovú, len s iným poťahom alebo s iným typom dreva – nikto si to ani nevšimne.
A okrem toho, veď na to, aby hráč prešiel na úplne inú raketu (mám na mysli anti alebo trávu) a hral rovnako dobre v rámci zápasu aj s ňou tiež treba trocha času a zatiaľ môže stratiť set, alebo zápas. Takže výhoda pri zmene rakety za iný typ rakety sa tým stráca. Preto si myslím, že toto pravidlo je prežitok a bolo by ho treba zrušiť.
Samozrejme, vždy pri zmene rakety by mal dotyčný za povinnosť upozorniť, že zmenil raketu, rovnako ako keď sa v tenise upozorňujú, že sa podáva s novou sadou loptičiek.
Preto dávam návrh na anketu – Má podľa Vás význam pravidlo o používaní len jednej rakety počas zápasu.
Stanislav Bučány ( pridané: 22.10.2019 11:03 )
noexpand Re(2):fraška
Ja len k tomu podielu viny.
Mišíka bolo treba pred začiatkom súťaže aj rebríčkovo zaradiť na príslušné miesto súpisky v Suchej. A prinajmenšom už pri tom musel byť nejaký kontakt neviem či nášho oblastného alebo krajského s Bratislavským zväzom - a tiež sa mi nechce veriť, že by táto téma (pozastavenie činnosti) nikomu nenapadla minimálne slovne spomenúť, ak už oficiálne pri registrácii to nevedeli do registračky zapísať. Veď tých trestov za sezónu nie je zas tak veľa.
Ale stále som toho názoru, že pri trestoch zastavenia činnosti by mala byť dotyčnému zrušená registrácia.
Stanislav Bučány ( pridané: 27.04.2019 16:17 )
noexpand Re:fraška
Milan, nemusíš mi ďakovať - môj príspevok vychádza z toho, že ste nevedeli o treste pre Mišíka. Nedržím stranu nikomu, len som spomenul fakty. Akonáhle sa dozviem, že ste ako klub o tom vedeli, tak samozrejme všetka vina padá na Vašu stranu, že vlastne ste dali možnosť takémuto hráčovi hrať súťaž aj keď bol v treste.
Viem, že zastavenie činnosti nebráni prestupu, resp. registrácii, ale keby to tak nebolo - mohla by sa stať takáto vec ? Len tak na zamyslenie pre kompetentných. Veď Tí sa to dozvedeli až na konci súťaže. A čo keby sa to dozvedeli až v oktobri 2019...
Stanislav Bučány ( pridané: 25.04.2019 16:46 )
noexpand Re(2):fraška
Pripájam sa ku Karolovi - mali by ste sa odvolať. Je to po právnej stránke minimálne zapeklitý problém.
Podľa mňa sú vyjadrenia VV, resp ŠTK, uvedené v zápise, uponáhľané alebo minimálne rozporuplné, ak nie chaotické.
Na jednej strane (asi si to ani v tej rýchlosti nevšimli) už udelili trest klubu , na druhej strane sa v Uznesení U-1/2019: ŠTK ObSTZ rozhodlo napísať list Disciplinárnej komisii SSTZ, aby uviedla a napísala odporúčanie ako v takomto prípade postupovať a aký trest udeliť (či už hráčovi alebo aj klubu).

Problém sa začal rozširovať už tým, že mu bol povolený prestup.
K pozornosti dávam výňatok z prestupového poriadku
3.4. R O Z H O D O V A N I E O P R E S T U P O C H
3.4.1. O prestupe rozhoduje príslušná komisia toho zväzu, ktorý riadi najvyššiu súťaž, v ktorej má zastúpenie oddiel - klub, do ktorého hráč prestupuje, pričom musí platiť, že
Bod 3.4.1.2. O prestupoch medzi okresmi, respektíve oblasťami v rámci krajského riadiaceho zväzu rozhoduje príslušná komisia KSTZ.
Bod 3.4.1.3. O prestupoch medzi krajmi rozhoduje príslušná komisia SSTZ. Ak príslušný riadiaci zväz združuje a riadi súťaž viacerých krajov potom sa na prestup medzi združenými krajmi riadiaceho zväzu hľadí ako na prestup v rámci jedného kraja.

Z tohto mi vychádza, že prestup mal byť odsúhlasovaný komisiou SSTZ - jednalo sa podľa mňa o prestup medzi krajmi.

Chybu teda spravila v prvom rade táto komisia SSTZ - Ako môže byť potvrdený prestup hráčovi, ktorý má pozastavenú činnosť. Aká je tam kontrola ? Aký význam má podpis kontrolného orgánu na prestupovom lístku?
Ak by sa prestup odsúhlasoval len na úrovni kraja, resp. oblasti malo by platiť jednoduché pravidlo - Vidím hráča, ktorého nepoznám alebo z iného kraja tak mu venujem väčšiu pozornosť pri potvrdzovaní prestupu - prelustrujem ho.

Na základe prestupu bol P. Mišíkovi vydaný nový registračný preukaz - ďalšia chyba na strane SSTZ ako sa to mohlo stať, keď už mal minimálne 3 mesiace pozastavenú činnosť. Databáza hráčov uverejnená na stránke SSTZ je k čomu ? Malo by byť vidno aj pozastavenie činnosti.
Na tejto kauze vidím zatiaľ iba pochybenia na strane kontrolných a riadiacich orgánov, ak nerátam hrubé porušenie poriadku zo strany hráča - napriek tomu je poškodený tretí v poradí - KLUB, resp. jeho hráči. Ale jednoduchšie je zbaviť sa zodpovednosti ako si chybu priznať.
Neviem akým spôsobom klub môže zistiť, že k nemu prestúpil hráč so zákazom činnosti, ak mu to nepovie samotný hráč (ktorý na tom nemá mimochodom žiadny záujem) a najvyšší riadiaci orgán mu odsúhlasí prestup a vydá registračku, bez toho, aby oznámil príslušnému klubu - pozor prestupuje k Vám hráč- ktorý má pozastavenú činnosť.
V náväznosti na to sa pýtam :
1.Ako fungujú riadiace orgány SSTZ, keď stačí prestúpiť a o treste sa nemusí nik dozvedieť. Myslím, že tých prestupov z kraja do kraja nie je až tak veľa, tak treba robiť v takýchto prípadoch lepšiu kontrolu.
2.Ako môže byť hráčovi s pozastavenou činnosťou schválený prestup, a následne vydaný registračný preukaz.
3.Prečo disciplinárna komisia BSTZ nezabezpečila, aby Mišíkovi bola zatrhnutá činnosť na celom území republiky - keď mu ju svojím rozhodnutím zastavila.

Záver :
Podľa mňa odčítanie bodov klubu nie je na mieste, pretože Mišík nebol minulý rok ich kmeňový hráč, o ktorom by takúto skutočnosť vedeli, a oficiálne sa to ani nemali ako dozvedieť. Niekde je chyba.
Z vyššieuvedených skutočností nesú za túto kauzu zodpovednosť iba tí ktorí vedeli o zákaze činnosti, ktorým bolo doručené rozhodnutie BSTZ - Mišík, príslušné riadiace orgány a klub, z ktorého prestupoval (druhý a tretí boli možno radi, že sa ho zbavili). Nech si to vybavia medzi sebou a nerozširujú sankcie aj na ďalšie kluby. A hlavne nech si zoberú ponaučenie. Pretože podobná vec sa môže stať každému klubu.
Stanislav Bučány ( pridané: 25.04.2019 14:26 )
noexpand Rebríčky
V prvom rade sme tu nikto netvrdili, že prijatie výpočtu koeficientov po novom bude mať za následok prepad o 20b. Ide tu o konkrétne prípady hráča, ktorí hraje v dvoch ligách, alebo troch ligách, pričom v tej vyššej môže mať lepšiu úspešnosť ako trebárs poslední dvaja hráči zo základu tej vyššej ligy. Keď sa k tomu priráta jeho úspešnosť z nižšej ligy, vždy mu klesne celková úspešnosť, pretože koeficient. Mohol by sa zvýšiť ako navrhuješ, ale vždy bude nižší, tak prečo by mu mal znižovať úspešnosť, keď bol lepší ako spomenutí poslední dvaja zo základu.
To čo spomínaš „ak odohrá hráč 20% v jednej a 15% v druhej lige,tak aj takýto hráč bude v rebríčku pretože prakticky odohral 35%“ to je tiež podľa mňa na širšiu diskusiu. Neviem či by pre mňa ako vedúceho družstva bol takýto hráč v základe prínosom, ktorý ročne môže odohrať možno kvôli pracovnému vyťaženiu 20% zápasov (viem, že prakticky odohral 35%, ale za 2 družstvá, keď bude v základe tak bude môcť hrať zase len za jedno) - to aby som vždy za neho hľadal náhradu. Ale to je opäť len môj pohľad ... a nie som ani vedúci družstva.
Stanislav Bučány ( pridané: 22.02.2018 07:06 )
noexpand Rebríčky
Nezávidím týnm čo sú vo VV jednotlivých oblastí a krajov. Tvorba usmernení s tým spojená je ťažká a zdĺhavá práca. Svedčia o tom aj ohlasy na fóre. O to viac by mali kompetentní brať do úvahy aj názory plebsu, ktorí sa týmito zákonitosťami riadi a chcel by, aby neboli zväzujúce. Chcem sa týmto vrátiť k problému koeficientov. Podľa mňa by kompetentní mali zohľadniť spätnú väzbu, ktorá na fóre prebehla.
Ozvalo sa nás málo, alebo v podstate iba Tí, ktorých sa táto problematika dotýka (ktorí majú 2 a viac mužstiev).
Ja som v svojom príspevku tiež spomínal citujem : ”Ak vo vyššej lige má väčšiu úspešnosť tak by sa za základ mal brať automaticky priemer úspešností z týchto líg, ale bez ohraničenia min. počtu 25% odohratých zápasov v nižšej lige, aby sa nestalo to čo spomínal vo svojom príspevku M. Lukačovič”
Mal som pripravenú túto formuláciu : ”Ak vo vyššej lige má väčšiu úspešnosť tak by sa za základ mala brať automaticky táto úspešnosť.” Ale v poslednej chvíli som si spomenul na to čo spomínal M. Lukačovič, tak som to tam napísal v tomto znení - v podstate som napísal to čo navrhuje VV - čo je zle. Týmto to teda dávam do poriadku. Mala by platiť tá úspešnosť hráča, ktorá je vyššia.
Potom som čítal príspevok J. Čápku z Bohuníc a utvrdil som sa, že to čo navrhli, prijali vo VV nie je dobré riešenie.
Každí sme omylní, to potvrdzujem aj svojím príkladom, ale je chlapské si to uznať a pozrieť sa na problém aj očami tých , ktorí sa týmito pravidlami potom musia riadiť, keď sa naviac aj proti tomu ohradia.
A to, že na každé vrece sa záplata nájde, môžem doložiť týmto riešením pre Bohunice. J. Čápka prehraje svojvoľne pár zápasov a L. Mužilu budú mať ako hráča v základe pre 2. Ligu. Ale pýtam sa, je toto cieľom a riešením? Nemalo by sa toto usmernenie ohľadom koeficientov trocha poopraviť, resp. vrátiť späť ? Pritom nikto z nás ani netuší, prečo sa táto zmena vôbec iniciovala.
Podotýkam, že doteraz bol výpočet taký, ako som sa poopravil vyššie - teda, keď mal vyššiu úspešnosť vo vyššej lige, tak sa mu brala automaticky táto - čo bolo dobré.
Keď už sa treba zaoberať koeficientami, tak by som bol za riešenie, ktoré navrhuje J. Čápka - spoločný rebríček pre všetkých, aby sa zotreli rozdieli medzi krajom a oblasťami.
Stanislav Bučány ( pridané: 21.02.2018 08:27 )
noexpand Rebríčky
Podľa mňa by pre tvorbu rebríčkov malo platiť pár základných pravidiel - malo by sa postupovať citlivo :
1)Hráč bez zaradenia do rebríčka - 0 -25% odohratých stretnutí
2) Hráč s počtom odohraných stretnutí nad 25%
a)základom by mala byť úspešnosť v tej lige, kde je vedený v základe súpisky
b)Ak hráč hraje aj vo vyššej lige, do ktorej základu nepatrí a odohral viac ako 25%
•Ak vo vyššej lige nemá väčšiu úspešnosť, tak by sa mu vôbec nemala rátať , aby mu neznižovala celkovú základnú úspešnosť oproti ostatným, ktorí neštartujú vo vyššej lige.(iba v prípade rovnakého umiestnenia viacerých hráčov - (riešené podľa bodu c)
•Ak vo vyššej lige má väčšiu úspešnosť tak by sa za základ mal brať automaticky priemer úspešností z týchto líg, ale bez ohraničenia min. počtu 25% odohratých zápasov v nižšej lige, aby sa nestalo to čo spomínal vo svojom príspevku M. Lukačovič
c)V prípade, že budú mať viacerí rovnakú úspešnosť, tam by mala nastupovať potom hierarchia.
•Na prvých miestach by mali byť hráči z vyšších líg
•Ak sú z jednej ligy a v inej lige nenastupovali tak potom by mal rozhodovať vyšší počet stretnutí,
•Ak nastúpil aj v nižšej, resp. vyššej lige tak potom zaradenie podľa úspešnosti tej ligy bez ohraničenia odohratých stretnutí , v prípade aj takejto rovnosti úspešnosti by rozhodla vyššia liga resp. väčší počet odohratých stretnutí
Stanislav Bučány ( pridané: 12.02.2018 15:39 )
noexpand Re:čudné
Milan, sranda bude, keď z tej 6.ligy postúpia, nebudú chcieť zase postaviť mužstvo do 5. ligy a budúci rok ich tam budeš znova mať.
Stanislav Bučány ( pridané: 18.09.2017 06:41 )
- 1 -

str. 1 2

WAP-verzia diskusného fóra: http://pinpong.info/wap/df.php