Do začiatku sezóny zostáva ešte:

Diskusia:

Do diskusného fóra žiaľ nemôžete prispieť.

Dôvod: Nemáte dostatočnú históriu.
Minimálna história je nastavená na 2 dni a musíte mať v prehliadači umožnené ukladanie cookies. Viac informácií nájdete tu: pravidlá diskusie (bod č.6)


str. 1 2 3 4 5 6 7 .. 10 .. 20 .. 100 .. 112

Spôsob zobrazenia príspevkov: CHRONOLOGICKY .. prepnúť na hierarchicky ( posledný príspevok: 05.09.2019 09:36 ):

noexpand Re(3):fraška
P.S.: A je nanajvýš neprípustné, aby sa o takomto treste príslušné ŠTK dozvedela až na konci súťaže, a až vtedy dala nejaký trest, dokonca so spätnou platnosťou, oddielu za neoprávnený štart hráča v súťaži! Keď už, tak by mala vymerať adekvátny trest aj pre seba!
karol nagy ( pridané: 25.04.2019 20:51 )
noexpand Re(2):fraška
Ja už len jednu poslednú poznámku k tomuto ”problému”. Fakt, že kto vedel, kto nevedel o treste daného hráča, sa dá jednoznačne určiť z toho, komu to rozhodnutie o treste bolo na papieri doručené! Ako sa hovorí, čo je na papieri, to platí! Kto čomu hovorí, to nemusí byť pravda! Takéto rozhodnutia s celoslovenskou pôsobnosťou by mali byť zverejnené na WEB-stránkach najvyššieho orgánu tohto športu, aby o tom všetci zainteresovaní vedeli! A ak to tak nie je, je to len ďaľší dôkaz o trhlinách v tomto športe na Slovensku!
karol nagy ( pridané: 25.04.2019 20:39 )
noexpand Re:fraška
Milan, nemusíš mi ďakovať - môj príspevok vychádza z toho, že ste nevedeli o treste pre Mišíka. Nedržím stranu nikomu, len som spomenul fakty. Akonáhle sa dozviem, že ste ako klub o tom vedeli, tak samozrejme všetka vina padá na Vašu stranu, že vlastne ste dali možnosť takémuto hráčovi hrať súťaž aj keď bol v treste.
Viem, že zastavenie činnosti nebráni prestupu, resp. registrácii, ale keby to tak nebolo - mohla by sa stať takáto vec ? Len tak na zamyslenie pre kompetentných. Veď Tí sa to dozvedeli až na konci súťaže. A čo keby sa to dozvedeli až v oktobri 2019...
Stanislav Bučány ( pridané: 25.04.2019 16:46 )
noexpand fraška
Ďakujem Ľubovi a Stanovi,ktorí sa vžili do našej situácie a presne to si myslím aj ja,len oni to vysvetlili odbornejšou formou.Tiež si myslím,že hráč Mišík nás určite vedome nechcel poškodiť a bol v tom,že trest má iba v bratislavskom kraji.Odhliadnúc od toho my ako klub sme nemali žiadnu možnosť zistiť či hráč je v treste,či je v rozvodovom konaní,alebo či platí dane. Postupovali sme v súlade s prestupovým poriadkom a následne nám bol schválený na súpiske pre ročník 2018/19. Ak by boli čo i len najmenšie pochybnosti,tak určite by nebola súpiska riadiacim orgánom súťaže schválená.Som presvedčený,že my ako klub sme nepochybili,administratívne a finančné záväzky na začiatku všetky splnili,nebol dôvod hráča na zápasy nenominovať.
Milan Tomašovič ( pridané: 25.04.2019 14:57 )
noexpand Re(2):fraška
Pripájam sa ku Karolovi - mali by ste sa odvolať. Je to po právnej stránke minimálne zapeklitý problém.
Podľa mňa sú vyjadrenia VV, resp ŠTK, uvedené v zápise, uponáhľané alebo minimálne rozporuplné, ak nie chaotické.
Na jednej strane (asi si to ani v tej rýchlosti nevšimli) už udelili trest klubu , na druhej strane sa v Uznesení U-1/2019: ŠTK ObSTZ rozhodlo napísať list Disciplinárnej komisii SSTZ, aby uviedla a napísala odporúčanie ako v takomto prípade postupovať a aký trest udeliť (či už hráčovi alebo aj klubu).

Problém sa začal rozširovať už tým, že mu bol povolený prestup.
K pozornosti dávam výňatok z prestupového poriadku
3.4. R O Z H O D O V A N I E O P R E S T U P O C H
3.4.1. O prestupe rozhoduje príslušná komisia toho zväzu, ktorý riadi najvyššiu súťaž, v ktorej má zastúpenie oddiel - klub, do ktorého hráč prestupuje, pričom musí platiť, že
Bod 3.4.1.2. O prestupoch medzi okresmi, respektíve oblasťami v rámci krajského riadiaceho zväzu rozhoduje príslušná komisia KSTZ.
Bod 3.4.1.3. O prestupoch medzi krajmi rozhoduje príslušná komisia SSTZ. Ak príslušný riadiaci zväz združuje a riadi súťaž viacerých krajov potom sa na prestup medzi združenými krajmi riadiaceho zväzu hľadí ako na prestup v rámci jedného kraja.

Z tohto mi vychádza, že prestup mal byť odsúhlasovaný komisiou SSTZ - jednalo sa podľa mňa o prestup medzi krajmi.

Chybu teda spravila v prvom rade táto komisia SSTZ - Ako môže byť potvrdený prestup hráčovi, ktorý má pozastavenú činnosť. Aká je tam kontrola ? Aký význam má podpis kontrolného orgánu na prestupovom lístku?
Ak by sa prestup odsúhlasoval len na úrovni kraja, resp. oblasti malo by platiť jednoduché pravidlo - Vidím hráča, ktorého nepoznám alebo z iného kraja tak mu venujem väčšiu pozornosť pri potvrdzovaní prestupu - prelustrujem ho.

Na základe prestupu bol P. Mišíkovi vydaný nový registračný preukaz - ďalšia chyba na strane SSTZ ako sa to mohlo stať, keď už mal minimálne 3 mesiace pozastavenú činnosť. Databáza hráčov uverejnená na stránke SSTZ je k čomu ? Malo by byť vidno aj pozastavenie činnosti.
Na tejto kauze vidím zatiaľ iba pochybenia na strane kontrolných a riadiacich orgánov, ak nerátam hrubé porušenie poriadku zo strany hráča - napriek tomu je poškodený tretí v poradí - KLUB, resp. jeho hráči. Ale jednoduchšie je zbaviť sa zodpovednosti ako si chybu priznať.
Neviem akým spôsobom klub môže zistiť, že k nemu prestúpil hráč so zákazom činnosti, ak mu to nepovie samotný hráč (ktorý na tom nemá mimochodom žiadny záujem) a najvyšší riadiaci orgán mu odsúhlasí prestup a vydá registračku, bez toho, aby oznámil príslušnému klubu - pozor prestupuje k Vám hráč- ktorý má pozastavenú činnosť.
V náväznosti na to sa pýtam :
1.Ako fungujú riadiace orgány SSTZ, keď stačí prestúpiť a o treste sa nemusí nik dozvedieť. Myslím, že tých prestupov z kraja do kraja nie je až tak veľa, tak treba robiť v takýchto prípadoch lepšiu kontrolu.
2.Ako môže byť hráčovi s pozastavenou činnosťou schválený prestup, a následne vydaný registračný preukaz.
3.Prečo disciplinárna komisia BSTZ nezabezpečila, aby Mišíkovi bola zatrhnutá činnosť na celom území republiky - keď mu ju svojím rozhodnutím zastavila.

Záver :
Podľa mňa odčítanie bodov klubu nie je na mieste, pretože Mišík nebol minulý rok ich kmeňový hráč, o ktorom by takúto skutočnosť vedeli, a oficiálne sa to ani nemali ako dozvedieť. Niekde je chyba.
Z vyššieuvedených skutočností nesú za túto kauzu zodpovednosť iba tí ktorí vedeli o zákaze činnosti, ktorým bolo doručené rozhodnutie BSTZ - Mišík, príslušné riadiace orgány a klub, z ktorého prestupoval (druhý a tretí boli možno radi, že sa ho zbavili). Nech si to vybavia medzi sebou a nerozširujú sankcie aj na ďalšie kluby. A hlavne nech si zoberú ponaučenie. Pretože podobná vec sa môže stať každému klubu.
Stanislav Bučány ( pridané: 25.04.2019 14:26 )
noexpand Re(3):fraška
Milanko, na Mišíka som bol upozornený 30.3.2019 telefonicky pánom Dobišom a následne sa s tým zaoberal aj VV ObSTZ...
Na vyžiadanie som obdržal 2.4.2019 všetky dokumenty ohľadom ”trestanca” (zápis DK, neplatné odvolanie, predchádzajúci trest...).
3.4.2019 som telefonicky komunikoval s jedným členom Vášho oddielu, že či vôbec viete o treste spoluhráča a že sa tým začne zaoberať VV ObSTZ (to boli asi tie šumy...).
Zasadnutie VV ObSTZ sa konalo 18.4.2019 a tam to bolo prerokúvané.
Aj napriek ”šumom” nastúpil do posledného zápasu.

P.S. ja neverím iba tomu že nikto nevedel že má 18 mesačný trest... možno o tom nevie ani Mišík (ak s ním náhodou budeš tak mu to prosím oznám)
Vlado Tibenský ( pridané: 25.04.2019 08:51 )
noexpand Re(2):fraška
Vlado,ani sám neveríš čo píšeš,že oblastný výbor o tom nevedel,lebo tie šumy sa i mne dostávali už mesiac dozadu,ale bol som si istý,že keď má hráč platný registračný preukaz,je potvrdený na súpiske,tak pre mňa je to alfa omega a nemusím sa starať.I ty sám osobne si o tom vedel už dávno a len ste čakali ako to dopadne na konci súťaže a keď hrozilo vypadnutie J.B.tak treba zasiahnuť,ale nie za zeleným pinpongovým stolom.
Milan Tomašovič ( pridané: 25.04.2019 07:52 )
noexpand Re:fraška
Milanko v zápise VV ObSTZ je to napísané úplne jasne.
To že ste Vy ako oddiel nevedeli o treste Vášho hráča akceptujeme (preto Vám ako oddielu nebola udelená žiadna pokuta), no o tom treste nevedel ani VV ObSTZ, ale jeden človek minimálne o tom treste vedel a to bol Mišík, ktorý hral aj napriek tomu že mal zastavenú pretekársku činnosť na 18 mesiacov. Naša aj Vaša nevedomosť bola bohužiaľ oprávnená, lebo previnilec neodovzdal BSTZ registračný preukaz kam mal byť zaznamenaný trest a jeho trvanie.
Boli aj u nás v oblasti/kraji udelené disciplinárne tresty a každý potrestaný ich rešpektoval.
Suchej neukrivdili Jaslovské Bohunice, ale pánko vedome hrajúci počas trvania svojho trestu!!!
Vlado Tibenský ( pridané: 25.04.2019 06:52 )
noexpand Re:fraška
Nakoľko sme akože právny štát, si myslím, že proti každému rozhodnutiu sa dá odvolať na vyšiiu inštanciu! V najhoršom, aj do Strassbourgu!
karol nagy ( pridané: 25.04.2019 05:36 )
noexpand Re:fraška
To už tam na pinci stihli prepísať ešte to ani nedoručili už sme predposledný .škoda že jaslovske vedia súťažiť len za písacím stolom na tých zelených im to moc nejde ale vedia sa vynájsť .normalne mám chuť sa vykašľať na cely Ping Ping ,postará dedinská liga a samé čachre je mi na blití velebnosti
Peter Krizan ( pridané: 25.04.2019 00:43 )
- 4 -

str. 1 2 3 4 5 6 7 .. 10 .. 20 .. 100 .. 112

WAP-verzia diskusného fóra: http://pinpong.info/wap/df.php