Pingpongový cintorín

Venované tým, ktorých už nestretneme za stolom, ale spomienky na nich zostávajú s nami ďalej.