UPOZORNENIE: Súťaže KSTZ a ObSTZ sú PRERUŠENÉ! (Covid-19)

Archív 2020-1:


Všetky súťaže boli anulované kvôli pandémii COVID :-(